Da igračke ne budu razbacane

Da igračke ne budu razbacane

Verovatno da ne postoji roditelj koji se nebrojeno puta nije susreo sa misterijom: kako da soba više ne bude u neredu I zašto su igračke svuda osim na svom mestu? Odgovor se možda krije u činjenici da  najbolje mesto za skladištenje sredstava za igru ne percepiraju isto odrasli I deca. Naime, ukoliko deca imaju previše igračaka u malo prostora, nered može da postane uzrok nervoze i osećaja bespomoćnosti kod odraslih.
Da igračke ne budu razbacane

Da igračke ne budu razbacane

Verovatno da ne postoji roditelj koji se nebrojeno puta nije susreo sa misterijom: kako da soba više ne bude u neredu I zašto su igračke svuda osim na svom mestu? Odgovor se možda krije u činjenici da  najbolje mesto za skladištenje sredstava za igru ne percepiraju isto odrasli I deca. Naime, ukoliko deca imaju previše igračaka u malo prostora, nered može da postane uzrok nervoze i osećaja bespomoćnosti kod odraslih.
Dino avantura  u snu i na javi

Dino avantura u snu i na javi

Imajući u vidu da deca obožavaju da tragaju za informacijama, ali da ne mogu uvek da verbalizuju emocije, fascinacijom dinosaurusima indirektno izražavaju izvesne strahove sa svetom koji ga okružuje i pokušavaju da dobiju odgovore na  najrazličitija pitanja o nastanku sveta. Psiholozi smatraju da je interesovanje dece za dinosauruse pozitivan signal za razvijanje ljubavi prema učenju i znanju.

Igračke u razvoju empatije kod dece

Igračke u razvoju empatije kod dece

Vršnjačko nasilje tema je o kojoj se u poslednje vreme mnogo govori zbog, na žalost, njene učestalosti među decom. Imajući u vidu sve veći broj maloletnih nasilnika, pitanje nedostatka i potiskivanja empatije kod dece postaje sve aktuelnije. Stoga je pred roditeljima veoma odgovoran zadatak: usađivanje, negovanje i razvijanje empatije kod dece kao kamena temeljca u vaspitanju i izgradnji dobrog karaktera.

Kupovina ne mora da bude stresna

Kupovina ne mora da bude stresna

Od najranijeg uzrasta, dete treba da razvija svest da je kupovina planska aktivnost i da ne može da stavi u korpu sve što vidi. A razgovor i igra su pravi put da se detetu usadi poimanje kupovine kao zajedničke aktivnosti koja je osmišljena i dogovorena tako da se završi efikasno, bez svađe i suza.
Deca sadašnjosti - kreatori budućnosti

Deca sadašnjosti - kreatori budućnosti

Konstruktivne igre različitim priborima i alatkama, popularne su a ujedno i pragmatične. Igračke koje su refleksija sveta odraslih (pijačna tezga, kuhinja sa opremom, kućica za lutke), sadrže važne poruke, deluju podsticajno i pomažu da igra bude organizovana, naglašavajući  kroz detalje usvajanje određenih pravila.